ارتوپدی
ارولوژی
تصویربرداری
تغذیه
جراحی ترمیمی
جراحی زیبایی
جراحی عمومی
چشم پزشکی
چکاپ
درد و آنستزی
درمان سرطان
دندانپزشکی
روانشناسی
ریه و توراکس
زنان و ناباروری
زیبایی غیر جراحی
قلب و عروق
کاشت مو و ابرو
گوارش
گوش و حلق و بینی
مغز و اعصاب
مترجم
تصویربرداری
تصویربرداری
تغذیه
تغذیه
دندانپزشکی
دندانپزشکی

عنوان:سلطنة عمان،مسقط،شارع العذیبه،بجانب المطعم الكنتاكي

نقال :0096893984341

 

نقال:
الهاتف:
العنوان:
عنوان:سلطنة عمان،مسقط، العذیبه،بجانب المطعم الكنتاكي

{{text}}